|
Privacy statement

Privacyverklaring

Technologische ontwikkelingen in samenhang met steeds meer digitale overheid stellen andere eisen aan de bescherming van persoonsgegevens en privacy. Wij zijn ons hiervan bewust en zorgen dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen te nemen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie en transparantie.

We werken met persoonsgegevens van burgers, medewerkers en (keten)partners. Persoonsgegevens zijn gegevens die kenmerkende informatie geven over een persoon, zoals naam, e-mailadres of telefoonnummer. Wij verzamelen de gegevens als u gebruik maakt van onze diensten, zoals het aanvragen een nieuwsupdate of een vraag via het contactformulier. En dan mag u verwachten dat wij zorgvuldig met uw persoonsgegevens om gaat.

Voor de omgang met persoonsgegevens gelden in het bijzonder de volgende wettelijke kaders:

  • De wet Basisregistratie Personen (wet BRP);
  • De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
  • De Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG).


De wetgeving voorziet in algemene regels waar de gemeente zich aan moet houden bij de verwerking van persoonsgegevens. Deze regels vormen de basis voor bescherming van persoonsgegevens in onze processen en zijn als zodanig in aanvullend beleid uitgewerkt. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de regels voor het gebruik van persoonsgegevens.