Wat is de Regio Deal?

De drie belangrijkste pijlers


Maritieme Technologieën, Human Capital en Waterstof

De Kop van Noord-Holland heeft volop kansen en mogelijkheden. Met de Regio Deal Maritiem cluster Kop van Noord-Holland werken we met diverse partners aan een brede aanpak om het leef-, woon- en werkklimaat in de Kop van Noord-Holland te versterken. We zoeken naar nieuwe vormen van samenwerking én versterken bestaande samenwerkingsverbanden. De pijlers in de Regio Deal zijn werkgelegenheid, innovatie en kennisontwikkeling. Onze drie programmalijnen vindt u hieronder.

Maritieme Technologieën

Human Capital

Actueel
Nieuws
Events
Blogs

'Het is mooi dat we met de Regio Deal - werken aan het benutten en versterken van de mogelijkheden in deze regio. Zo blijft de Kop van Noord-Holland een plek waar inwoners fijn kunnen wonen, werken, leren en leven. Nu en in de toekomst.’

Rosan Kocken, gedeputeerde provincie Noord-Holland