Wat is de Regio Deal?

De drie belangrijkste pijlers


Maritieme Technologieën, Human Capital en Waterstof

De Kop van Noord-Holland heeft volop kansen en mogelijkheden. Met de Regio Deal Maritiem cluster Kop van Noord-Holland werken we met diverse partners aan een brede aanpak om het leef-, woon- en werkklimaat in de Kop van Noord-Holland te versterken. We zoeken naar nieuwe vormen van samenwerking én versterken bestaande samenwerkingsverbanden. De pijlers in de Regio Deal zijn werkgelegenheid, innovatie en kennisontwikkeling. Onze drie programmalijnen vindt u hieronder.

Maritieme Technologieën

Human Capital

Actueel
Nieuws
Events
Blogs

“Met de Regio Deal kunnen we bijdragen aan de brede welvaart voor de inwoners van de Kop van Noord-Holland.”

Zita Pels – voormalig gedeputeerde provincie Noord-Holland