Over ons

De Regio Deal Maritiem cluster Kop van Noord-Hollland is een samenwerking tussen het Rijk en de regio om de uitdagingen waar de regio voor staat aan te pakken. En zo de brede welvaart te versterken.

Bekijk hier de korte video met de innovaties en mogelijkheden in onze Regio Deal. Met focus op waterstof, maritieme technologie en human capital. Voor een sterke en veerkrachtige Kopregio!

|
Over ons

De Regio Deal is ook een vliegwiel voor het aantrekken van meer bedrijvigheid en meer werkgelegenheid, op zowel de korte als langere termijn. In juli 2020 ondertekenden Rijk, provincie en de Kop van Noord-Holland de uitgewerkte Regio Deal. Rijk en regio dragen beide financieel bij: het Rijk stelt 5 miljoen euro beschikbaar. De provincie Noord-Holland en de gemeente Den Helder leggen gezamenlijk ook 5 miljoen euro in. Daarmee is de begroting van 10 miljoen euro voor de deal rond.

Het doel en de ambitie van Regio Deal

Rijk en de Kop van Noord-Holland willen de kwaliteit van leren, werken en leven in de regio verbeteren. We willen de welvaart en de economie in de Kop van Noord-Holland sterker maken. En meer innovatie en werkgelegenheid creëren. Om dit te bereiken investeren we in:

  • Kennis en talent (human capital).
  • Innovatieve maritieme technologieën.
  • Het stimuleren van de waterstofeconomie.

 

Lees de Samenvatting Regio Deal Maritiem cluster Kop van Noord-Holland oktober 2022 op de drie programmalijnen.

Aanpak

Met de Regio Deal Maritiem cluster Kop van Noord-Holland werken we met diverse partners aan een brede aanpak om het leef-, woon- en werkklimaat in de Kop van Noord-Holland te versterken. We zoeken naar nieuwe vormen van samenwerking én versterken bestaande samenwerkingsverbanden. De pijlers in de Regio Deal zijn werkgelegenheid, innovatie en kennisontwikkeling.

De aanpak bestaat uit drie programmalijnen:

  • We investeren in kennis, talent, ervaring en waardering (human capital) in de technische-, maritieme- en energiesector. Zo trekken en behouden we gemotiveerd en betrokken personeel en kunnen bedrijven hun vacatures invullen.
  • We bundelen kennis, innovatie en productontwikkeling op het gebied van maritieme technologie. Daarvoor vormen we een nieuwe organisatie: het maritieme innovatiepark. Daar werken bedrijven, overheid en kennis- en opleidingsinstellingen samen aan innovaties, gericht op versterking van de maritieme sector. Onder andere door productinnovaties, zoals maritieme drones.
  • We stimuleren de waterstofeconomie waarbij waterstofgas de belangrijkste energiedrager is en het gebruik van fossiele brandstoffen wordt afgebouwd. Bijvoorbeeld door (versnelde) uitvoering van (innovatieve) projecten zoals de productie van groene en blauwe waterstof.

Korte terugblik op Regio Deal

 Wethouder financiën Kees Visser blikt in een kort filmpje terug op de Regio Deal, de betrokken partners en welke stappen er zijn gezet op het gebied van waterstof en maritieme innovaties.

Video Regio Deal: in 2 minuten een goede indruk!

Wilt u zien hoe we inzetten op een bloeiende regio? Met aandacht voor werkgelegenheid en ontwikkeling van kennis en talent? Met de Regio Deal maken we het mogelijk!
Bekijk de inspirerende video.

Video afspelen

Animatiefilmpje Regio Deal

Snel een compleet beeld van de Regio Deal? Bekijk het korte animatiefilmpje hieronder en u bent up-to-date.