Maritieme Technologieën

Vereende krachten in maritieme technologie
|
Maritieme Technologieën

METIP staat voor Maritime Emerging Technologies Innovation Park. De programmalijn METIP heeft als doel Noord-Holland Noord te positioneren als dé kennisregio op het gebied van maritieme technologie. Partners als de Koninklijke Marine, het maritieme- en energiebedrijfsleven werken samen om innovaties te ontwikkelen en af te nemen.

Het Maritime Emerging Technologies Innovation Park biedt een hoogwaardig, op maritieme techniek gebaseerd bedrijfsklimaat voor bedrijven binnen en buiten de regio. Hier komen kennisinstellingen, bedrijven, studenten en starters samen om de krachten te bundelen en de maritieme sector te versterken. Door samenwerking is er meer kennis, kunde, middelen en menskracht aanwezig om innovatieve ideeën snel en efficiënt te realiseren.

Wat levert dat op?

De programmalijn METIP is nauw verbonden met de twee andere lijnen Human Capital en Waterstof. De innovaties binnen de programmalijnen brengen onder meer werkgelegenheid met zich mee en hebben een aanzuigende werking op andere bedrijven.


De voordelen op een rijtje:

 • De Kop van Noord-Holland is in 2024 hét kennis-, ontwikkelings- en testcentrum geworden voor maritieme technologietoepassingen, productinnovaties en productvalidatie. We richten ons met name op maritieme en technische maritiem toepasbare opkomende technologieën.
 • Interessant en toekomstgericht werk voor mensen in de regio.
 • Interessant en toekomstgericht werk voor mensen van buiten de regio.
 • Versterking van de lokale economie door werkgelegenheid. En door een interessant vestigingsklimaat voor bedrijven in de energiesector.

Het programma

Na een aanloopperiode van vier jaar, staat er in 2024 een METIP, bestaande uit drie onderdelen.

 • De organisatie
  METIP is in 2024 een zelfstandige organisatie met een eigen beleidsstructuur. Daardoor is een gestructureerde en groeiende samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijven, studenten en starters tot stand gekomen.
 • De fysieke plek
  In 2024 bestaat METIP uit meerdere fysieke onderdelen. Sommige op een vaste plek, maar vaak ook mobiel. Er is in ieder geval een fysieke locatie, bestaande uit grond en/of opstallen om de activiteiten van METIP uit te voeren. Verder zal er materieel en materiaal zijn, zoals testbeds en (mobiele) outdoor fieldlabs. Te denken valt ook aan containers voor bijvoorbeeld command centers. Ook belangrijk is de ruimte voor een dronevliegveld met de mogelijkheden tot vliegen, testen, opleiden en trainen.
 • De innovaties
  METIP streeft naar het (door)ontwikkelen van meerdere maritieme en technische maritiem toepasbare innovaties. De eerste innovaties en toepassingen bouwen voort op het Maritime Drones Initiative (MDI), de Extended Reality Campus en Data Driven Predictive Maintenance. Daarnaast zal METIP zich richten op nieuwe maritieme technologieën, zoals smart shipping, Wifi onder water en de zogeheten Jan van Gent- drones, die vliegen, duiken, varen en zwemmen.

Kijk voor meer informatie op www.metip.nl.