Ondernemers

Regio Deal biedt ondernemers extra kansen.

Ondernemende Kopregio

De regio Kop van Noord-Holland is een aantrekkelijke regio om te ondernemen. Het gebied is aan drie kanten omringd door zee en heeft veel te bieden: ruimte, natuur, cultuur, polders, en langgerekte stranden. Maar ook dynamische stadskernen, volop werkgelegenheid en centra gericht op kennis en innovatie. En een sterk en omvangrijk havenbedrijfsleven met tientallen jaren ervaring in de toelevering van diensten en producten aan de olie- en gasindustrie. Kortom: een aantrekkelijke en diverse regio met veel bedrijvigheid en innovaties.

In de Regio Deal bundelen we onze krachten op de thema’s Maritieme innovaties, Waterstof en Human capital. Ondernemers, overheid en onderwijs zetten samen de schouders onder deze opgaven, voor een duurzaam toekomstperspectief en een krachtige Kopregio.

Waterstof
Voor bedrijven die zich bezighouden met waterstof is het waterstofplatformNHN interessant. WaterstofNHN wordt mede mogelijk gemaakt door de Regio Deal Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland en is hét platform voor iedereen die zich bezighoudt met waterstof in Noord-Holland Noord. We brengen bedrijven, organisaties, kennisinstellingen en overheden samen. Door kennis uit te wisselen en verbanden te leggen tussen de juiste partijen zorgen we samen voor een snellere transitie naar een waterstofeconomie.

Human capital
Met het Human Capital programma richten we ons op kennis- en talentontwikkeling voor de technische, maritieme en energiesector in de regio. Samen met kennis- & onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven investeren we in innovatief onderwijs en inspirerende plekken om te leren, ontwikkelen en innoveren. Zo trekken én behouden we gemotiveerd, betrokken goed opgeleid personeel. Daarmee dragen we bij aan een vitale arbeidsmarkt in een economisch sterke regio

Maritieme technologie
We zetten ook in op maritieme technologie. METIP is het Maritime Emerging  & Enabling Technology Innovation Park. Een innovatiecentrum, community, fieldlab, techhub en broedplaats op de voormalige marinewerf Willemsoord in Den Helder, waar opkomende- en sleuteltechnologieën (‘emerging and enabling technologies’) innovatief worden ingezet voor de maritieme, mariene en offshore (energie) industrie. METIP maakt deel uit van de Regio Deal Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland en is ontstaan in samenwerking met bedrijven, kennisinstellingen, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, gemeente Den Helder, provincie Noord-Holland en het Rijk.

In het METIP cluster werken ondernemingen en ondernemers, kennisinstituten en opleidingsinstellingen, maatschappelijke organisaties, burgers en overheid samen aan innovaties. De focus ligt niet zozeer op innovatie op techniek, maar op innovatie op toepassing in bestaande bedrijfsprocessen. De technologische ontwikkelingen en innovaties die METIP faciliteert en ondersteunt, bevinden zich op het ‘Technology Readiness Level (TRL) 6, 7, 8 of 9.

METIP werkt vraaggestuurd: bedrijven en organisaties brengen vraagstukken in en zij fungeren als ‘launching customer’. De vraagstukken worden gekoppeld aan kennisinstituten, opleidingsinstellingen en tech-bedrijven. Op dat moment vormen deze ondernemingen een METIP innovatiecluster.

In 2024 is de Kop van Noord-Holland hét kennis,- ontwikkelings- en testcentrum voor maritieme, mariene en offshore technologietoepassingen.

Meer weten?

Bent u ondernemer en wilt u zich aansluiten bij de Regio Deal? Of wilt u meer informatie over wat de Regio Deal voor u kan betekenen? Vul onderstaand contactformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vraag of opmerking?