Waterstofsubsidie voor ondernemers

Er is een nieuwe subsidieregeling voor ondernemers voor het ombouwen van voer- en vaartuigen naar een waterstofaandrijving. Met deze subsidie geven we een impuls aan bedrijven, zoals in de scheepvaart en agri-sector, om meer gebruik te maken van waterstof. Hierdoor kunnen we de overgang maken naar een duurzame waterstofeconomie. 

Tot wanneer kunt u de waterstofsubsidie aanvragen? 
Vanaf 20 april 2023 is het mogelijk om de waterstofsubsidie aan te vragen. Uw aanvraag moet uiterlijk 1 oktober 2024 bij ons binnen zijn. 

Klik hier voor meer informatie.