Steven Koper aan de slag als programmadirecteur Tech@Connect

Datum: 22-11-2021
Per 15 november 2021 is Steven Koper gestart als programmadirecteur Tech@Connect. Dit in combinatie met de functie van business developer bij TerraTechnica.
|
|
Steven Koper aan de slag als programmadirecteur Tech@Connect

Den Helder heeft veel aan zee gebonden activiteiten, zoals zeevaart, scheepsbouw, offshore (energie), havens, marine en maritieme dienstverlening. Dit is het Maritiem cluster.

Met de Regio Deal Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland investeren we in innovaties op het gebied van waterstof en maritiem opkomende technologieën. Human capital speelt daarbij een aanjagende rol: met aandacht voor goed onderwijs, mogelijkheden bieden voor een leven lang leren en door innovatie te stimuleren.

Uitspraak van Steven Koper

‘Ik ben heel enthousiast over alle innovatieve ontwikkelingen in de Kop van Noord-Holland. Human capital is daarbij van vitaal belang om innovatief te blijven en bedrijven verder te helpen ontwikkelen. Ik kijk er dan ook naar uit om, samen met de vele stakeholders, Tech@Connect verder uit te bouwen. En ervoor te zorgen dat het human capital bijdraagt aan het onderscheidend vermogen van de regio Kop van Noord-Holland.’

Tech@Connect

Het netwerkplatform Tech@Connect verbindt partners in techniek in de Kop van Noord-Holland. Met gerichte initiatieven promoten en versterken zij de technieksector. Met als doel is om meer mensen te enthousiasmeren voor een baan in de technische sector.

Wethouder Kees Visser (Den Helder) is blij met de komst van Koper: ‘Er zijn veel kansen voor de regio om zich te ontwikkelen op het gebied van de technische, maritieme en energiesector. De Regio Deal is daarbij een belangrijke aanjager waarmee we deze kansen ook daadwerkelijk kunnen benutten. Met de komst van Steven Koper zetten we een belangrijke stap in het versterken van de link tussen onderwijs en arbeidsmarkt.’

Programmamanager Judith Koning vult aan: ‘Tech@Connect is het platform om onderwijs en arbeidsmarkt te verbinden. Met Steven Koper in de rol van programmadirecteur Tech@Connect zetten we een belangrijke stap om dit nog steviger aan te pakken. Daarbij ben ik ook zeer verheugd dat er een directe link met Terra Technica ontstaat door het vormgeven van de combinatiefunctie. Zo worden de banden met het hoger onderwijs en de regio ook verstevigd.’

Gerelateerd