Rijk en regio investeren 10 miljoen in de Regio Deal Maritiem Cluster

Datum: 13-07-2020
De Regio Deal Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland richt zich op de versterking van kennis en talent, maritieme innovatie en het benutten van de kansen van de waterstofeconomie.
|
|
Rijk en regio investeren 10 miljoen in de Regio Deal Maritiem Cluster

Rijk en de regio Kop van Noord-Holland willen de kwaliteit van leren, werken en leven in de Kop verbeteren. Hiervoor is 10 miljoen euro beschikbaar gesteld. De Regio Deal Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland richt zich op de versterking van kennis en talent, maritieme innovatie en het benutten van de kansen van de waterstofeconomie. Nu er een akkoord is gekomen op de financiering en specifieke invulling van de deal, gaat de regio van start met de uitvoering.

In februari 2020 selecteerde het kabinet het voorstel van de regio Kop van Noord-Holland om uit te werken tot een Regio Deal. Er waren in totaal 14 voorstellen ingediend. De Kop van Noord-Holland is op een aantal punten kwetsbaar zoals door verwachte krimp van de (beroeps)bevolking. En ook door een eenzijdige economie die zich vooral richt op de publieke sector, maritieme bedrijvigheid en toerisme. Bovendien kent de regio een grote opgave op het gebied van de (toekomstige) energievoorziening.

De komende jaren wordt er meer geïnvesteerd in opleidingsmogelijkheden, maritieme innovatie en waterstofeconomie. Rijk en regio willen hiermee mensen stimuleren om in de technische en maritieme sector in de regio aan de slag te gaan. En hier een opleiding voor te volgen. Er wordt ook geïnvesteerd in innovaties zoals de ontwikkeling van maritieme drones.

Gerelateerd