Ontwikkeling Maritiem cluster

Datum: 01-04-2022
Den Helder heeft veel aan zee gebonden activiteiten, zoals zeevaart, scheepsbouw, offshore (energie), havens, marine en maritieme dienstverlening. Dit is het Maritiem cluster.
|
|
Ontwikkeling Maritiem cluster

Volgende stap in de ontwikkeling Maritiem cluster

 De afgelopen maanden hebben de gemeente Den Helder,  provincie Noord-Holland en de Koninklijke Marine -samen met andere belanghebbende partijen in de regio- gewerkt aan ontwikkelrichtingen voor de haven op de korte (2030) en lange termijn (2050). Het doel van de ontwikkelrichtingen is ervoor te zorgen dat het ook na 2050 goed en fijn wonen is in de kop van Noord-Holland. De regisseur van dit proces,  AT Osborne, heeft de uitkomsten van het traject vastgelegd in de in april 2022 gepubliceerde rapportage. 

Regio Deal

Rijk en de regio Kop van Noord-Holland werken samen om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers te verhogen. Dit doen we door middel van de Regio Deal Maritiem cluster Kop van Noord-Holland.

Elke regio is uniek en kent haar eigen kansen en uitdagingen. Die pakken we op door gebruik te maken van de kennis en kunde van onze inwoners. De Regio Deal is een partnerschap tussen Rijk en regio. In de Regio Deal maken Rijk en regio afspraken, waarbij het primair gaat om het samen oplossen van de regionale opgave. Uitvoering van deze Regio Deal verbetert het perspectief voor de huidige en toekomstige inwoners op een goede kwaliteit van leren, werken en leven in de Kop van Noord-Holland. 

Gerelateerd