Nieuwe keuzedelen voor mbo zoals 3D-printing, XR en drones

Datum: 02-03-2022
Wethouder Kees Visser en directeur van het Clusius College Rob Dekker onderstrepen het belang voor het ontwikkelen van mbo-keuzedelen van maritiem opkomende technologieën.
|
|
Nieuwe keuzedelen voor mbo zoals 3D-printing, XR en drones

Wethouder Kees Visser en directeur van het Clusius College Rob Dekker onderstrepen het belang voor het ontwikkelen van mbo-keuzedelen van maritiem opkomende technologieën. Het is ontzettend belangrijk om goed en modern onderwijs te bieden zodat we de jeugd van nu opleiden tot de arbeidskrachten van de toekomst, passend bij het (toekomstig) bedrijfsleven in de regio.

Daarvoor ondertekenen Visser en Dekker op 2 maart 2022 een samenwerkingsovereenkomst tijdens de presentatie van de keuzedelen. Met deze mijlpaal werken we verder aan de verbinding tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt in de regio Kop van Noord-Holland. 

Over de keuzedelen

Met een keuzedeel kan de student zich verbreden, verdiepen of voorbereiden op een vervolgopleiding. Denk bijvoorbeeld aan drone toepassingen. VR. AR. XR. 3D printing. Het zijn nieuwe technologieën met ongekende mogelijkheden. De ontwikkelingen in de techniek gaan razendsnel en stilstand is hierbij achteruitgang. Kun je niet binnen vijf jaar inspelen op veranderingen? Dan heb je een grote kans dat je al te ver achter loopt als bedrijf. Hetzelfde geldt voor het onderwijs. De keuzedelen worden ontwikkeld door het Clusius College Schagen voor het Clusius College zelf en ook voor het ROC Kop van Noord-Holland (die vanaf augustus gezamenlijk verder gaan onder de naam VONK).

Samenwerking Regio Deal & Clusius College

De Regio Deal Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland stimuleert innovatie en verbindt het onderwijs en het bedrijfsleven. Met de Regio Deal richten we ons op opleidingen en banen waarbij nieuwe technologieën, zoals waterstof en maritiem opkomende technologieën, van toepassing zijn. En versterken we de Kracht van de Regio.

Gerelateerd