Minister Hanke Bruins Slot op werkbezoek bij METIP

Op maandag 3 juli 2023 bracht minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) een bezoek aan onze regio. Daarbij ging ze ook langs bij METIP op Willemsoord in Den Helder. Dit maritieme innovatiecentrum is onderdeel van de Regio Deal Maritiem cluster. De minister werd geïnformeerd over de verschillende projecten zoals de ontwikkeling van virtual reality, drones en onbemande sonarboten die in de toekomst ingezet kunnen worden bij bijvoorbeeld het onderhoud van windparken op de Noordzee.
Bij de Regio Deals zetten Rijk en regio zich als partners samen om belangrijke opgaven in Nederland aan te pakken om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers te verhogen, juist op plekken die een extra impuls goed kunnen gebruiken.

Het werkbezoek is tot stand gekomen door samenwerking tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN), Regio Deal Maritiem cluster Kop van Noord-Holland, gemeente Schagen, gemeente Den Helder & Public Matters.

Foto’s: Lex van Lieshout