Waterstoftrainingen van start: kennis als drijvende kracht voor energie-innovatie

Kick-off waterstoftraining
Op donderdag 30 november 2023 was de start van de waterstoftraining voor bedrijfsleven, overheid en onderwijs. De waterstoftrainingen sluiten aan op de groeiende behoefte aan expertise in de opkomende waterstofsector. De kick-off werd bijgewoond door 75 enthousiaste deelnemers met een uiteenlopende achtergrond. De komende maanden staan academische onderzoekers en senior experts uit de industrie klaar om de waterstofkennis van de deelnemers naar een hoger niveau te brengen. Het blijft zeker niet bij theorie, want praktische toepasbaarheid staat voorop.

Groeiend behoefte aan expertise waterstof
Deze trainingen zijn een goede voorbereiding op de uitdagingen en kansen die gepaard gaan met de verschuiving naar duurzame energiebronnen.

Mark Boeree, programmamanager van de Regio Deal Maritiem Cluster is blij met de goede opkomst:
‘Het is fantastisch om te zien hoe dit onderwerp leeft bij zowel ondernemers, de publieke sector als bij het onderwijs. Dat vermoeden hadden we al toen we recentelijk startte met de waterstof-kenniscafés. Daar kwamen veel ondernemers op af en dat beeld is vandaag bevestigd. De deelnemers zijn zich bewust van het belang van waterstof als duurzame energiebron. En willen hun kennis daarover uitbreiden.’

Vergroten van kennis, kunde én netwerk
New Energy Business School geeft de waterstoftraining. De training biedt deelnemers de gelegenheid om hun kennis en kunde te vergroten, hun netwerk uit te breiden en zich klaar te maken voor de toekomst. Daarnaast wordt de basis gelegd om ook jongeren te onderwijzen in de technieken, gerelateerd aan deze opkomende sector. En dat is hard nodig, want de technische sector staat te springen om goed opgeleid en gemotiveerd technisch personeel.

Na deze bijeenkomst volgen er nog drie scholingsdagen in 2024. Met lesstof over de energietransitie, waterstof als onderdeel van de toekomstige energiemix en tools voor ondernemers, overheid en onderwijs. Klik hier voor meer informatie over het trainingsprogramma

Smart Future
De waterstoftraining, geïnitieerd door de Regio Deal, is onderdeel van het project Smart Future, hotspot New Energy. Vonk is penvoerder van dit meerjarig project met vijf hotspots (de andere vier: Blue Port, Duurzaam waterbeheer, Data en Groene Ruimte). Smart Future speelt in op technologische innovaties en economische en maatschappelijke uitdagingen die leiden tot veranderingen op de arbeidsmarkt en de eisen die worden gesteld aan ondernemers en hun personeel. De klimaatopgave is één van die uitdagingen waar deze regio voor staat. In Smart Future werken diversie consortia van ondernemers, overheid en onderwijs samen om er voor te zorgen dat er voldoende kennis aanwezig is om, om te kunnen gaan met deze uitdagingen.