Waterstofeconomie in de Noordkop komt op stoom

Op woensdag 22 november 2023 vond er een kick-offbijeenkomst plaats bij de Waterstofwindmolen van HYGRO, gericht op de toekomstige aanleg van een waterstofpijplijn. Deze pijpleiding zal de HYGRO waterstofwindmolen in de Wieringermeer direct verbinden met het nabijgelegen tankstation van AVIA Marees. Hiervoor laat HYGRO nog een haalbaarheidsonderzoek verrichten. De waterstofwindmolen en pijpleiding zijn onderdeel van het koepelproject ‘Duwaal, van wind tot wiel’. Dit project richt zich op het gebruik van waterstof voor transportdoeleinden en is mede mogelijk gemaakt door de Regio Deal Maritiem cluster Kop van Noord-Holland.

 

‘Duwaal, van wind tot wiel’ is een serie van deelprojecten op het gebied van waterstof. Het doel is het produceren en aanbieden van waterstof tegen kosten die vergelijkbaar zijn met die van diesel. Om dit te bereiken stemmen we de hele waterstofketen op elkaar af. Aan de basis staat de HYGRO waterstofmolen. Dat is een windturbine met daarbij een elektrolyser om waterstof te produceren. De molen staat op het windturbinetestveld van Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) in de Wieringermeer. Vanaf hier is het ongeveer vijf kilometer naar het tankstation AVIA Marees. HYGRO laat nog onderzoeken op welke manier zij de waterstof straks aan het tankstation kunnen leveren. Daar slaan ze de waterstof op en vandaaruit vindt verdere distributie plaats over de weg naar andere tankstations, bouwplaatsen, agrariërs en andere afnemers. De elektrolyse-installatie bij de windmolen in Wieringerwerf zal in 2025 gereed zijn.

Waterstofeconomie volop in ontwikkeling
De afgelopen jaren zijn verschillende projecten gerealiseerd die tot doel hebben de mogelijkheden van deze waterstof te onderzoeken. ‘Duwaal, van wind tot wiel’ is hier een voorbeeld van, maar ook het Fieldlab Waterstof in Agri dat recent van start ging. Binnen het Fieldlab Waterstof in Agri gaan agrarische ondernemers aan de slag met de praktische toepassing van waterstof in hun bedrijf.
En onder de naam H2Gateway werken verschillende partners aan een plan voor de bouw van een waterstoffabriek voor de productie van waterstof. Daarmee kunnen we grote industriële clusters in Nederland verduurzamen. 

Diverse waterstofprojecten in Den Helder
In de haven van Den Helder lopen verschillende samenhangende waterstofprojecten die mede dankzij de Regio Deal gestart zijn. Een daarvan is het waterstofproject Zephyros. Het doel van dit project: Zero emissie in de haven van Den Helder door het gebruik van waterstof voor transport over de weg en de Waddenzee. 
Een andere mooie ontwikkeling is het project Walstroom. Vanuit de Regio Deal verkennen we de mogelijkheden om waterstof in te zetten voor walstroomvoorzieningen. We richten een duurzame energievoorziening in voor (zee)schepen als ze in de haven liggen. Door bijvoorbeeld een waterstof aangedreven stroomaggregaat. Zo kunnen we elektriciteit leveren aan (zee)schepen als ze aangemeerd zijn in de haven. En ook voor andere gebruikers van elektriciteit in de haven. Met walstroom via waterstof creëren we een milieuvriendelijke energiebron voor schepen, met flexibiliteit voor het elektriciteitsnet.