Start nieuw keuzevak op het mbo: 3D Printsupport

In de Kop van Noord-Holland werken diverse organisaties en overheden volop aan de technologie van de toekomst. Denk aan waterstof en nieuwe maritieme technologieën. Om deze technologieën goed toe te kunnen passen in de regio, is onderwijs en kennisontwikkeling cruciaal. Daarom investeert de Regio Deal Maritiem cluster Kop van Noord-Holland in onderwijs. Onderwijs dat goed aansluit bij de vragen vanuit het bedrijfsleven. Dit schooljaar was de start van het keuzevak 3D Printsupport in het mbo, bij onderwijsorganisatie Vonk.

Mbo-keuzevakken METIP (Maritime Emerging Technologies Innovation Park)
Om studenten binnen de regio Kop van Noord-Holland kennis te laten maken met nieuwe maritieme technologieën is er in maart 2022 een overeenkomst gesloten tussen de Regio Deal en Vonk voor het realiseren van keuzevakken binnen het mbo. Het gaat dan om keuzevakken waar drones, xr/vr en 3d-printing aan bod komen.

Bekijk hier het korte filmpje over een van de eerste lessen 3D Printsupport.

Start keuzevak 3D Printsupport

Dit schooljaar is het keuzevak 3D Printsupport van start gegaan. Zeventien studenten van de opleidingsrichtingen ICT en Economie breiden hun kennis over 3D-printen uit. Ze leren de basiselementen zoals het demonteren en weer monteren van een 3D-printer, het creëren van 3D-ontwerpen en het daadwerkelijke printproces.

Hans Visser, projectleider Onderwijs Regio Deal en coördinator voor Technologie en Toepassing bij Vonk: ‘De introductie van het vak 3D Printsupport biedt een unieke kans voor studenten om praktische, relevante vaardigheden te verwerven die goed aansluiten op de behoeften van de arbeidsmarkt.’

Mogelijk dankzij Regio Deal Maritiem cluster
Deze innovatieve stap wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie uit de Regio Deal Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland en maakt deel uit van het Human Capital programma. Dit programma richt zich op het ontwikkelen van kennis en talent voor de technische, maritieme en energiesector in de regio. Samen met kennis- & onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven wordt geïnvesteerd in vernieuwend onderwijs en inspirerende leeromgevingen, wat resulteert in gemotiveerd, betrokken en goed opgeleid personeel. En dat draagt weer bij aan een vitale arbeidsmarkt in een economisch sterke regio.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op vonknh.nl.