Nieuwe Practor Smart Technology van start

Sinds 1 april 2024 is dr. Gennady Oshovsky gestart als practor binnen het project Smart Future bij Vonk. Hij is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, toepassing en verspreiding van kennis, zowel binnen als buiten de onderwijsinstelling. Dit omvat ook praktijkgericht onderzoek en de professionalisering van docenten.

Oshovsky brengt een rijke achtergrond aan maritieme studies, water, sensoren, data-analyse en chemie mee. Samen met verschillende opleidingen en docenten gaat hij de uitdagingen en oplossingen verkennen om toekomstgericht en flexibel beroepsonderwijs te bieden. Het practoraat sluit aan bij maatschappelijke en regionale uitdagingen, evenals technologische en sociale ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en binnen bedrijven.

De aanstelling van Gennady Oshovsky is mede mogelijk gemaakt met financiering door de Regio Deal Maritiem cluster Kop van Noord-Holland.

Smart Technology Vonk
Het project Smart Future is een publiek-private samenwerking die zich richt op het actualiseren van het onderwijs. Om zo studenten voor te bereiden op een snel veranderende arbeidsmarkt met ontwikkelingen als robotisering, digitalisering en vergrijzing. De rol van de practor is om de kloof tussen de huidige onderwijsprogramma’s en de toekomstige arbeidsmarktvraag te overbruggen.

Megatrends en onderwijsvernieuwing
De komende jaren zullen ingrijpende veranderingen op de arbeidsmarkt plaatsvinden. Tal van huidige functies zullen verdwijnen, terwijl nieuwe functies zullen ontstaan. Het is essentieel dat we toekomstige werknemers innovatief en flexibel opleiden om deze uitdagingen aan te kunnen. Smart Future richt zich – samen met verschillende partners – op het actualiseren van het onderwijs door het integreren van deze trends in verschillende contextrijke leeromgevingen.

De vijf hotspots van Smart Future
Het project Smart Future is georganiseerd rondom vijf thema’s:

 • New Energy: Gericht op de overgang naar duurzame energiebronnen.
 • Blue Port: Focus op de transitie naar duurzame en slimme havens.
 • Duurzaam Waterbeheer: Aanpak van uitdagingen rondom waterbeschikbaarheid en waterkwaliteit.
 • Data en Toepassing: Verzamelen, vertalen en toepassen van data voor innovatieve oplossingen.
 • Groene Leefomgeving: Ontwikkelen van klimaatbestendige groene ruimtes met behulp van robotisering en digitalisering.

 Bij elk van deze hotspots werken onderwijsinstellingen, ondernemers en overheden samen om contextrijke leeromgevingen te creëren. Door te werken aan actuele en sector overstijgende vraagstukken, kunnen studenten en professionals gezamenlijk inspelen op toekomstige veranderingen.

Eerste initiatieven
Practor Gennady Oshovsky richt zijn practoraat op vier hoofdthema’s: maritiem, energietransitie, water en groen. Inmiddels zijn er al verschillende initiatieven opgezet die de kernwaarden van Smart Future weerspiegelen:

 • In samenwerking met de opleiding techniek en scheepvaart wordt een katalysator-opstelling gebouwd in de Loods van Vonk. Dit project onderzoekt hoe scheepsmotoren verduurzaamd kunnen worden.
 • Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een regionale leerplaats binnen het Visserij Ontwikkel Platform (VOP) voor de Kop van Noord-Holland.
 • In samenwerking met de Haagse Hogeschool, de Port of Den Helder en NWEA wordt er ingezet op onderzoek dat zich richt op de vaardigheden die nodig zijn voor toekomstige werkzaamheden op en rond de Noordzee. Denk aan de afbouw van productie van aardgas, het afbreken en opruimen van aardgasplatformen, het aanpassen van de infrastructuur voor alternatieve energiebronnen zoals windturbines en waterstofproductie en het ontwikkelen van nieuwe activiteiten rondom hernieuwbare energiebronnen.
 • Met experts uit het werkveld worden de meest urgente vraagstukken rondom waterbeschikbaarheid opgehaald, zoals verzilting, zoetwaterbeschikbaarheid en waterveiligheid, om vervolgens een noodzakelijke richting voor praktisch onderzoek te starten. Dit onderzoek wordt gekoppeld aan onderwijsprogramma’s om relevante kennis en vaardigheden te ontwikkelen.
 • De schooltuin van Vonk Hoorn wordt voorzien van sensoren om data te verzamelen waarmee studenten van zowel ICT als groene opleidingen kunnen werken. Dit project integreert technologie met groenonderwijs, wat nieuwe leerervaringen biedt.

De aanstelling van dr. Gennady Oshovsky als practor binnen Smart Future markeert een belangrijke stap in de richting van innovatieve en flexibele beroepsopleidingen. Van groot belang is het bevorderen van multi-, inter- en transdiciplinair samenwerken en leren.

Praktijkervaring opdoen in de Vonk Loods
In de Vonk Loods, gevestigd aan het Nieuwe Diep, worden studenten uitgedaagd om praktijkervaring op te doen en samen te werken met het bedrijfsleven. Activiteiten binnen de loods richten zich op de haventransitie, offshore en energietransitie.

Coördinator Blue Port Koen Stolk is verantwoordelijk voor de verdere inrichting van de loods naar een dynamische leeromgeving. Met projecten die studenten niet alleen praktijkervaring bieden, maar ook de directe samenwerking met bedrijven in de maritieme sector bevorderen.

Ook meedoen of meer informatie?
Vonk staat open voor samenwerking met bedrijven die kansen zien om aan te haken bij dit innovatieve project of meer informatie willen ontvangen. Neem dan contact op via smartfuture@vonknh.nl of direct met dr. Gennady Oshovsky via gjenna.oshovsky@vonknh.nl.

Sinds 1 april 2024 is dr. Gennady Oshovsky gestart als practor binnen het project Smart Future bij Vonk. Hij is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, toepassing en verspreiding van kennis, zowel binnen als buiten de onderwijsinstelling. Dit omvat ook praktijkgericht onderzoek en de professionalisering van docenten.

Oshovsky brengt een rijke achtergrond aan maritieme studies, water, sensoren, data-analyse en chemie mee. Samen met verschillende opleidingen en docenten gaat hij de uitdagingen en oplossingen verkennen om toekomstgericht en flexibel beroepsonderwijs te bieden. Het practoraat sluit aan bij maatschappelijke en regionale uitdagingen, evenals technologische en sociale ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en binnen bedrijven.

De aanstelling van Gennady Oshovsky is mede mogelijk gemaakt met financiering door de Regio Deal Maritiem cluster Kop van Noord-Holland.

Smart Technology Vonk
Het project Smart Future is een publiek-private samenwerking die zich richt op het actualiseren van het onderwijs. Om zo studenten voor te bereiden op een snel veranderende arbeidsmarkt met ontwikkelingen als robotisering, digitalisering en vergrijzing. De rol van de practor is om de kloof tussen de huidige onderwijsprogramma’s en de toekomstige arbeidsmarktvraag te overbruggen.

Megatrends en onderwijsvernieuwing
De komende jaren zullen ingrijpende veranderingen op de arbeidsmarkt plaatsvinden. Tal van huidige functies zullen verdwijnen, terwijl nieuwe functies zullen ontstaan. Het is essentieel dat we toekomstige werknemers innovatief en flexibel opleiden om deze uitdagingen aan te kunnen. Smart Future richt zich – samen met verschillende partners – op het actualiseren van het onderwijs door het integreren van deze trends in verschillende contextrijke leeromgevingen.

De vijf hotspots van Smart Future
Het project Smart Future is georganiseerd rondom vijf thema’s:

 • New Energy: Gericht op de overgang naar duurzame energiebronnen.
 • Blue Port: Focus op de transitie naar duurzame en slimme havens.
 • Duurzaam Waterbeheer: Aanpak van uitdagingen rondom waterbeschikbaarheid en waterkwaliteit.
 • Data en Toepassing: Verzamelen, vertalen en toepassen van data voor innovatieve oplossingen.
 • Groene Leefomgeving: Ontwikkelen van klimaatbestendige groene ruimtes met behulp van robotisering en digitalisering.

 Bij elk van deze hotspots werken onderwijsinstellingen, ondernemers en overheden samen om contextrijke leeromgevingen te creëren. Door te werken aan actuele en sector overstijgende vraagstukken, kunnen studenten en professionals gezamenlijk inspelen op toekomstige veranderingen.

Eerste initiatieven
Practor Gennady Oshovsky richt zijn practoraat op vier hoofdthema’s: maritiem, energietransitie, water en groen. Inmiddels zijn er al verschillende initiatieven opgezet die de kernwaarden van Smart Future weerspiegelen:

 • In samenwerking met de opleiding techniek en scheepvaart wordt een katalysator-opstelling gebouwd in de Loods van Vonk. Dit project onderzoekt hoe scheepsmotoren verduurzaamd kunnen worden.
 • Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een regionale leerplaats binnen het Visserij Ontwikkel Platform (VOP) voor de Kop van Noord-Holland.
 • In samenwerking met de Haagse Hogeschool, de Port of Den Helder en NWEA wordt er ingezet op onderzoek dat zich richt op de vaardigheden die nodig zijn voor toekomstige werkzaamheden op en rond de Noordzee. Denk aan de afbouw van productie van aardgas, het afbreken en opruimen van aardgasplatformen, het aanpassen van de infrastructuur voor alternatieve energiebronnen zoals windturbines en waterstofproductie en het ontwikkelen van nieuwe activiteiten rondom hernieuwbare energiebronnen.
 • Met experts uit het werkveld worden de meest urgente vraagstukken rondom waterbeschikbaarheid opgehaald, zoals verzilting, zoetwaterbeschikbaarheid en waterveiligheid, om vervolgens een noodzakelijke richting voor praktisch onderzoek te starten. Dit onderzoek wordt gekoppeld aan onderwijsprogramma’s om relevante kennis en vaardigheden te ontwikkelen.
 • De schooltuin van Vonk Hoorn wordt voorzien van sensoren om data te verzamelen waarmee studenten van zowel ICT als groene opleidingen kunnen werken. Dit project integreert technologie met groenonderwijs, wat nieuwe leerervaringen biedt.

De aanstelling van dr. Gennady Oshovsky als practor binnen Smart Future markeert een belangrijke stap in de richting van innovatieve en flexibele beroepsopleidingen. Van groot belang is het bevorderen van multi-, inter- en transdiciplinair samenwerken en leren.

Praktijkervaring opdoen in de Vonk Loods
In de Vonk Loods, gevestigd aan het Nieuwe Diep, worden studenten uitgedaagd om praktijkervaring op te doen en samen te werken met het bedrijfsleven. Activiteiten binnen de loods richten zich op de haventransitie, offshore en energietransitie.

Coördinator Blue Port Koen Stolk is verantwoordelijk voor de verdere inrichting van de loods naar een dynamische leeromgeving. Met projecten die studenten niet alleen praktijkervaring bieden, maar ook de directe samenwerking met bedrijven in de maritieme sector bevorderen.

Ook meedoen of meer informatie?
Vonk staat open voor samenwerking met bedrijven die kansen zien om aan te haken bij dit innovatieve project of meer informatie willen ontvangen. Neem dan contact op via smartfuture@vonknh.nl of direct met dr. Gennady Oshovsky via gjenna.oshovsky@vonknh.nl.

Gennady Oshovsky
Koos Stolk (l) en Gennady Oshovsky