Manifest voor een bloeiende technische arbeidsmarkt in de Noordkop

Op 6 juli 2023, hebben overheden, onderwijsinstellingen en organisaties het manifest ‘Met technologie samen bouwen aan de regio van de toekomst’ onderschreven. Met als doel voldoende technisch geschoold personeel voor de sectoren techniek, maritiem en energie.

Met het onderschrijven van dit manifest benadrukken de partijen het belang van de samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven om de aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs te verbeteren. Dit is vooral belangrijk voor de sectoren techniek, maritiem en energie. Het manifest is bedoeld om de krachten te bundelen en samen te werken aan oplossingen.

De regio Kop van Noord-Holland heeft bijna alles in huis om een belangrijke rol te spelen bij de energietransitie, innovatie, het midden- en kleinbedrijf en de Koninklijke Marine. Zoals een uitstekende gasinfrastructuur, een grote haven en veel expertise op het gebied van scheepvaart, nucleaire medische technologie en waterstofprogramma’s. Dit biedt enorme mogelijkheden om bij te dragen aan een duurzame toekomst. Maar om deze mogelijkheden te benutten, is er één belangrijke uitdaging: er zijn meer technisch opgeleide mensen nodig. Tech@Connect is opgericht om dit tekort aan te pakken.

Het Manifest Tech@Connect sluit naadloos aan bij het Human Capital programma van de Regio Deal Maritiem cluster Kop van Noord-Holland. Samen maken we werk van meer goed opgeleide mensen in onze regio. Zodat het voor ondernemers én jongeren interessant is om in te ondernemen, te leren, te werken en te innoveren in onze regio.

Lees hier het manifest.